Centrala
Grudnik Sp. z o.o.ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a
31-234 Kraków
Tel: 12 617 08 00
Fax: 12 617 08 07

KRS nr rej.: 0000135068
Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 351357405, NIP: 945-176-98-59


Sekretariat:
sekretariat@grudnik.pl
Tel: 12 617 08 00 
Marketing:
marketing@grudnik.pl

Tel: 12 617 08 01
Zaopatrzenie:
zaopatrzenie@grudnik.pl
Tel: 12 617 08 24
Księgowość:
ksiegowosc@grudnik.pl

Tel: 12 617 08 39 
Finanse:
finanse@grudnik.pl

Tel: 12 617 08 48
Kadry:
kadry@grudnik.pl

Tel: 12 617 08 17
Biuro obsługi klienta portalu B2B:
bokb2b@grudnik.pl
Tel: 12 617 08 30 
Ecommerce:
ecommerce@grudnik.pl 
Tel: 12 617 08 30
IT:
it@grudnik.pl