Informujemy, że Centrala firmy  nie obsługuje zapytań, jak również zamówień handlowych. W celu uzyskania informacji handlowych dotyczących wyceny oraz zakupu towaru, zapraszamy do kontaktu z naszymi Oddziałami oraz hurtowniami Monter Shop → KONTAKT DO ODDZIAŁÓW 


Siedziba Firmy
Grudnik Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a
31-234 Kraków
KRS nr rej.: 0000135068
Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
REGON: 351357405, NIP: 945-176-98-59


Biuro Zarządu:
mail: sekretariat@grudnik.pl
tel: 12 617 08 10
Marketing:
mail: marketing@grudnik.pl
tel: 12 617 08 01
Zaopatrzenie:
mail: zaopatrzenie@grudnik.pl
tel: 12 617 08 24
Księgowość:
mail: ksiegowosc@grudnik.pl
tel: 12 617 08 39
Finanse:
mail: finanse@grudnik.pl
tel: 12 617 08 48
Ecommerce:
mail: ecommerce@grudnik.pl
tel: 12 617 08 30