Kierownik Oddziału Katowice

• Bardzo dobra znajomość lokalnego rynku odbiorców w branży instalacyjno-sanitarnej;
• Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie handlowej;
• Umiejętność zarządzania zespołem pracowników;
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
• Zdolność motywowania oraz inspirowania współpracowników,
• Umiejętność planowania i organizacji pracy,
• Samodzielność w realizacji zadań,
• Prawo jazdy kat. B.

Zakres Obowiązków:
• Utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami;
• Prowadzenie negocjacji handlowych;
• Współtworzenie i realizacja celów strategicznych i planów sprzedaży Firmy;
• Nadzór nad pracą podległych Pracowników;
• Przygotowanie i kontrola realizacji budżetów sprzedaży;
• Nadzór nad realizacją projektów prowadzonych w Firmie;

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze połączone z motywacyjnym systemem premiowym,
• Samodzielną i odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole
• Ciągły rozwój dzięki pakietowi szkoleń branżowych
• Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, komputer, telefon.

Proszę o zamieszczenie w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownik Oddziału ogłoszonej dnia 04.03.2019 i prowadzonej przez firmę Grudnik Sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  na adres e-mail: praca@grudnik.pl