X

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Strefa Partnera
Wyprzedź konkurencję! Kupuj onLine!

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnych źródeł

PDF
Drukuj
Email
poniedziałek, 01 wrzesień 2014

wilo prevBudynki, które nie są podłączone do sieci wodociągowej, można w prosty i wygodny sposób zasilać wodą z indywidualnych źródeł w formie studni kręgowych bądź wierconych. Co więcej tego typu rozwiązania pozwalają na generowanie pewnych oszczędności, szczególe jeżeli wykorzystujemy wody gruntowe do celów nawad-niania zieleni, jak również stajemy się niezależni w przypadku awarii sieci wodociągowej.
Wybór odpowiedniej pompy głębinowej pasującej do indywidual-nych wymagań instalacji sanitarnej powinien być dobrze przemy-ślany tak, aby w pierwszej kolejności nie przepłacić w fazie inwe-stycyjnej, w drugiej kolejności móc cieszyć się odpowiednią, nieu-ciążliwą pracą układu, jak również możliwie ograniczyć koszty eksploatacyjne, związane ze zużyciem energii elektrycznej.
Dopierając pompę głębinową poza wymaganymi parametrami związanymi z wydajnością pompy oraz wysokością podnoszenia, koniecznym jest określenie średnicy odwiertu w którym dana pomp będzie zamontowana.

Wydajność studni
Profesjonalna firma zajmująca się odwiertami udzieli niezbędnych informacji dotyczących studni, tj, wydajność, głębokość, oraz po-ziom lustra wody. Na podstawie tych danych możemy przejść do etapu doboru odpowiedniej pompy głębinowej, pamiętając pod-stawową zasadę: wydajność pompy głębinowej nie może być większa od wydajności studni.

Wysokość podnoszenia = ciśnienie
W celu obliczenia wartości ciśnienia słupa wody jaką pompa musi wygenerować, konieczne jest zwymiarowanie instalacji. Na wyso-kość podnoszenia pompy składa ją się takie dane jak różnica wy-sokości między poziomem lustra wody, a najwyżej usytuowanym punktem czerpalnym, wymagana wartość ciśnienia jakie chcemy osiągnąć na wyjściu z odbiornika, jak również długość przewodu od studni do domu oraz średnice rurociągu wpływające na wartość straty liniowe i miejscowe powstałe w wyniku tarcia cieczy o wewnętrzną powierzchnię rur i zmiany w kierunku przepływu.

Przykład doboru pomp głębinowej
Instalacja:
Domek jednorodzinny o wysokości 8 metrów. Odległość od studni do domu wynosi 15 metrów, głębokość do poziomu lustra wody 20 metrów, wysokość od poziomu gruntu do najwyżej usytuowanego punktu czerpalnego = 6 metrów.
Poniżej wzór do obliczenia wysokości podnoszenia:
H = Hgeo1 + Hgeo2 + 0,2 x (L1 + L2) + Hw

-Hgeo1 - różnica poziomów miedzy lustrem wody w studni a po-ziomem przyłącza w domu: 20 m
-Hgeo2 - różnica poziomów miedzy poziomem przyłącza a naj-wyższym odbiornikiem: 6 m
-0,2 x (L1 + L2) - straty na przepływie wody przez rury (ok. 20% długości rurociągu) 0,2 x ((19+15)+ 6) = 8 m
-Hw - wymagane ciśnienie wypływu z kranu 2 bar = 20 m
Obliczona wysokość podnoszenia Hpompy = 54 msW
Dobierana pompa w nominalny punkcie pracy powinna wytwarzać ciśnienie rzędu 5,4bar.

Redukcja ilość załączeń oraz skoków ciśnienia

W celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy małym roz-biorze wody, dobrze jest wyposażyć instalację w zbiornik przepo-nowy. Pozwoli to na zmniejszenie częstotliwości załączania i wyłą-czania się pompy, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energię, oraz zabezpieczenie przez skokiem ciśnienia w momencie załą-czania i wyłączania pompy. Ważnym jest, aby zbiornik nie był zbyt mały, tak aby mógł skompensować wystarczającą ilość wody.

Spełniając te warunki możemy przejść do etapu realizacji naszej inwestycji.

Więcej informacji o produktach Wilo ich zastosowaniu, gwarancji oraz zaleceniach montażowych znajdziecie Państwo na stronie wilo.pl bądź przez bezpośredni kontakt z działem techniki budow-lanej pod nr. 801 369 456 ( 801 DO WILO).

Dodaj komentarz

1. Jeżeli nie masz nic konkretnego do przekazania nie komentuj.
2. Nie spamuj.
3. Nie używaj wulgarnego języka.
4. Nie obrażaj innych komentujących.
5. Pisz poprawną polszczyzną.


Kod antysapmowy
Odśwież